Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İcra Müdürlüğü

  GEBZE ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

                           Gebze İcra Müdürlüğü                             Vergi No: İlyasbey Vergi Dairesi- 3890788498
                IBAN No: TR74 0001 5001 5800 7305 1454 34

   

  İLAN METNİ

  Gebze 1'inci İcra Dairesi'nin birleştirilmesi Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 06/05/2020 tarih ve 102/3061 sayılı Olur'la uygun görüldüğü, Gebze 1'inci İcra Dairesinde bulunan arşiv, evrak, dosya, para (banka hesapları dahil) ve kıymetli eşyaların Gebze 4 üncü İcra Dairesi'ne devredilmesi hususuna ilişkin, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 11/05/2020 tarih ve 34372782/104/3113 sayılı yazısı, gereğince Gebze 1.İcra Dairesi'nin kapatılarak dosyaların aktarılması işlemi tamamlanmıştır.

  • Gebze 1.İcra Dairesi'nin kapatıldığı, tüm dosyalarının Gebze 4.İcra Dairesi'ne devredildiği, tüm yazışmaların Gebze 4. İcra Dairesi ünvanı ile yapılması gerektiğinin bilinmesi,
  • Gebze 1.İcra Dairesi'ne ait dosya numaraları Gebze 4.İcra Dairesi'ne devredilmiş, Gebze 1.İcra Dairesi'ndeki derdest dosyaların tamamı Gebze 4. İcra Dairesi bünyesinde yeni numara almıştır. Dosyaların eski ve yeni numaraları işbu yazı ekinde sunulmuş olup, eski ve yeni dosya numaraları aşağıda sıralı olarak verilmiştir.
  • Kapatılan Gebze 1. İcra Müdürlüğü dosyalarına yatırılacak tüm ödemelerin, maaş kesintilerinin Gebze 4.İcra Dairesi'nin aşağıda yazılı ilgili hesaplarına yeni dosya numaraları belirtilerek yatırılması gerektiği, (Kapatılan 1.İcra Dairesi dosyalarına ait tüm ödemelerin yeni dosya numaralarının ekte bulunan listeden yada Müdürlüğümüzden sorularak tespit edilmesi, ödemelerin yeni dosya numarası ve borçlu ismi yazılararak Gebze 4. İcra Dairesi'nin aşağıda yazılı emanet kasa hesabına gönderilmesi, maaş haczi kesintisi yer aldığı dosyalardaki alacaklı vekillerinin Müdürlüğümüze müracaat ederek, ilgili işverenlere yeni dosya ve iban numarası bildirilmesi için müzekkere talebinde bulunmaları gerekmektedir.

  Bilgilerinize duyrulur.

  Adres

  Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi No:8 P.K.: 41400 Gebze/KOCAELİ

  Telefon

  0 (262) 672 50 00

  E-Posta

  gebzecbsisaretadalet.gov.tr