Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Seri Muhakeme Bürosu

  24/10/2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23. maddesi ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 19/12/2019 tarih ve E-761/99932 sayılı yazıları gereği Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde "Seri Muhakeme Bürosu" kurulmuş, anılan büroya Cumhuriyet Savcısı Türker DOĞAN görevlendirilmiş olup, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacaktır.

  Seri Muhakeme Bürosu kapsamında; 01/01/2020 tarihinden itibaren Ceza Muhakemesi Kanunu 250.madde de sayılı;

  1. a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
  2. Hakkı olmayan yere tecavüz (madde 154, ikinci ve üçüncü fıkra),
  3. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (madde 170),
  4. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (madde 179, ikinci ve üçüncü fıkra),
  5. Gürültüye neden olma (madde 183),
  6. Parada sahtecilik (madde 197, ikinci ve üçüncü fıkra),
  7. Mühür bozma (madde 203),
  8. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (madde 206),
  9. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228, birinci fıkra),
  10. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (madde 268),

  suçları.

  1. b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları ile 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen suçlar.
  1. c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen suç.
  1. d) 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen suç.
  1. e) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen suç.

  seri muhakeme usulüne tabi olacaktır.

  Adres

  Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi No:8 P.K.: 41400 Gebze/KOCAELİ

  Telefon

  0 (262) 672 50 00

  E-Posta

  gebzecbsisaretadalet.gov.tr