Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

    Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma - Güvenlik Görevlisi ve Hizmetli Alımına İlişkin Sonuçlar ve Duyuru
    31.08.2022

    T.C.
    GEBZE
    ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
    ADALET KOMİSYONU
    BAŞKANLIĞI

     
    D U Y U R U

        Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2022 tarihinde resmi web sitesinde duyurulan, Gebze Adliyesi'nde istahdam edilmek üzere 16 sözleşmeli zabıt katibi, 5 sözleşmeli mübaşir, 8 sözleşmeli hizmetli, 21 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi için sınav izni verilmiştir. Komisyonumuzca tüm ünvanlar için sözlü sınavlar tamamlanmış olup, 
        -Sözleşmeli zabıt katibi, mübaşir,  hizmetli ile koruma ve güvenlik görevlisi ünvanları için NİHAİ SINAV SONUÇ LİSTELERİ aşağıdaki sorgu modülü ile yayınlanmıştır.
        -Başarılı olarak atanması düşünülen adayların;

        SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ İÇİN;
        *Öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığı'nca (bulundukları yer Adalet Komisyonlarınca tasdik edilebileceği) onaylı örneği veya ilgili öğretim kurumundan onaylatılması,
        *Bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösteren belge yada sertifikanın onaylı örneği,(Adelet Meslek Lisesi, Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, Adalet Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Eğitim Önlisans Programı (AÖF) ve Bilgisayar Bölümü (Lisans-Önlisans) mezunlarının sertifika veya transkript ibraz etmesine gerek yoktur)
        *Güncel olarak Askerlik Şubesinden alınacak, askerlik durumunu gösterir belge, (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiğinin olmadığını gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmekte olup, e-devlet platformu üzerinden alınacak belgeler kabul edilmeyecektir.)
        *KPSS sonuç belgesi,
        *Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim,
        *Adayların medeni durumunu gösterir beyanı, (Evli olanların eşlerinin iş durumlarını belirtmeleri gerekmektedir.)
        *Mal Bildirim Formu(formun ön kısmındaki kimlik bilgileri aday tarafından doldurulacak olup, arka kısmındaki bölüm ad soyad yazılarak imzalanacaktır.)
        *Sağlık beyanı,
        *6X9(vesikalık fotoğraf ebadından büyük olacak) ebadında iki adet biyometrik fotoğraf, (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun olacak şekilde ibraz edilmesi gerekmektedir.)
        *Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
        *Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
        *Adli sicil kaydı(evli olan bayanların ayrıca kızlık soyisimleri ile adli sicil belgesinin ibraz etmesi),
             
        SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR İÇİN;
        *Öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığı'nca (bulundukları yer Adalet Komisyonlarınca tasdik edilebileceği) onaylı örneği veya ilgili öğretim kurumundan onaylatılması,
        *Güncel olarak Askerlik Şubesinden alınacak, askerlik durumunu gösterir belge, (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiğinin olmadığını gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmekte olup, e-devlet platformu üzerinden alınacak belgeler kabul edilmeyecektir.)
        *KPSS sonuç belgesi,
        *Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim,
        *Adayların medeni durumunu gösterir beyanı, (Evli olanların eşlerinin iş durumlarını belirtmeleri gerekmektedir.)
        *Mal Bildirim Formu(formun ön kısmındaki kimlik bilgileri aday tarafından doldurulacak olup, arka kısmındaki bölüm ad soyad yazılarak imzalanacaktır.)
        *Sağlık beyanı,
        *6X9(vesikalık fotoğraf ebadından büyük olacak)  ebadında iki adet biyometrik fotoğraf, (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun olacak şekilde ibraz edilmesi gerekmektedir.)
        *Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
        *Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
        *Adli sicil kaydı(evli olan bayanların ayrıca kızlık soyisimleri ile adli sicil belgesinin ibraz etmesi),
                  
        SÖZLEŞMELİ HİZMETLİ İÇİN;    
        *Öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığı'nca (bulundukları yer Adalet Komisyonlarınca tasdik edilebileceği) onaylı örneği veya ilgili öğretim kurumundan onaylatılması,    
        *Güncel olarak Askerlik Şubesinden alınacak, askerlik durumunu gösterir belge, (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiğinin olmadığını gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmekte olup, e-devlet platformu üzerinden alınacak belgeler kabul edilmeyecektir.)
        *KPSS sonuç belgesi,
        *Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim,
        *Adayların medeni durumunu gösterir beyanı ( Evli olanların eşlerinin iş durumlarını belirtmeleri gerekmektedir.),
        *Mal Bildirim Formu(formun ön kısmındaki kimlik bilgileri aday tarafından doldurulacak olup, arka kısmındaki bölüm ad soyad yazılarak imzalanacaktır.)
        *Sağlık beyanı,
        *6X9(vesikalık fotoğraf ebadından büyük olacak)  ebadında iki adet biyometrik fotoğraf, (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun olacak şekilde ibraz edilmesi gerekmektedir.)
        *Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
        *Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
        *Adli sicil kaydı(evli olan bayanların ayrıca kızlık soyisimleri ile adli sicil belgesinin ibraz etmesi),

        KORUMA VE  GÜVENLİK GÖREVLİSİ;
        *Öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığı'nca (bulundukları yer Adalet Komisyonlarınca tasdik edilebileceği) onaylı örneği veya ilgili öğretim kurumundan onaylatılması,
        *Güncel olarak Askerlik Şubesinden alınacak, askerlik durumunu gösterir belge, (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiğinin olmadığını gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmekte olup, e-devlet platformu üzerinden alınacak belgeler kabul edilmeyecektir.)
        *KPSS sonuç belgesi,
        *Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim,
        *Adayların medeni durumunu gösterir beyanı (Evli olanların eşlerinin iş durumlarını belirtmeleri gerekmektedir),
        *Mal Bildirim Formu (formun ön kısmındaki kimlik bilgileri aday tarafından doldurulacak olup, arka kısmındaki bölüm ad soyad yazılarak imzalanacaktır.)
        *Sağlık Raporu;    
        1-Psikiyatri:Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak
        2-Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek norolojik rahatsızlığı olmamak,
        3-Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,
        4-Kulak Burun Boğaz(KBB):Koruma ve Güvenlik Hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,
        Hususlarını kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığa bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan "KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR" ibareli sağlık raporunun ibraz edilmesi,

        *6X9(vesikalık fotoğraf ebadından büyük olacak)  ebadında iki adet biyometrik fotoğraf, (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun olacak şekilde ibraz edilmesi gerekmektedir.)
        *Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
        *Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
        *Adli sicil kaydı(Evli olan bayanların ayrıca kızlık soyisimleri ile adli sicil belgesinin ibraz etmesi),
        *Özel güvenlik görevlisi kimlik kartının Komisyon Başkanlığı'nca yada ilgili kurumca onaylı örneği( (bulundukları yer Adalet Komisyonlarınca tasdik edilebileceği),

    (TÜM ÜNVANLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELERİN 2'ŞER SURET GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTE OLUP, DİLEKÇE ÖRNEKLERİ AŞAĞIDA LİNKTE MEVCUTTUR.)

        Nihai Sonuç Listesinde yer alan ASİL adayların yukarıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde 14.09.2022  Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Gebze Adliyesi E Blok 3.Kat Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim etmeleri yada APS veya kargo yoluyla (diğer Adalet Komisyonu Başkanlıkları aracı kılınmaksızın) Gebze Adalet Komisyonu Başkanlığı'na (Mevlana Mah. Soma Maden Şehitleri Cd. No:8 Gebze Adliyesi E Blok 3.Kat Adalet Komisyonu Başkanlığı Gebze/KOCAELİ) göndermeleri gerekmektedir.
        Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16.Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirme işlemlerinin yapılamayacağı hususu bilgilerinize tebliğ olunur. 31.08.2022 

    BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP,  ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT  YAPILMAYACAKTIR.

    DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

    1. Mal bildirim formu
    2. Sağlık beyanı
    3. Medeni durum gösterir beyan
    4. Mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair beyan
    5. Arşiv araştırma formu

     

    SORGU MODÜLÜ GOOGLE CHROME İNTERNET TARAYICISI İLE UYUMLU OLARAK TASARLANMIŞ OLUP,
    SORGULAMA İŞLEMLERİNİN GOOGLE CHROME İNTERNET TARAYICISI İLE YAPILMASI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.

    ADI
    SOYADI
    KİMLİK NUMARASI
    Güvenlik Kodu

    Sonuç

    Adres

    Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi No:8 P.K.: 41400 Gebze/KOCAELİ

    Telefon

    0 (262) 672 50 00

    E-Posta

    gebzecbsisaretadalet.gov.tr

    Adalet Bakanlığı Logosu